آزمایشگاه الکتروفن به عنوان اولین آزمایشگاه تجهیز شده در زمینه آزمون‌های قطعات کیت CNG، دارای سابقه کسب گواهینامه استاندارد ISO 17025 از سازمان نظام تأیید صلاحیت ایران و گواهینامه ISO17025 از شرکت بازرسی DAP آلمان (به عنوان اولین دارنده این گواهینامه‌ها در صنعت CNG) و همچنین تأییدیه فنی و عملکردی تجهیزات آزمون از جانب واحد متد شرکت‌های ساپکو و سازه گستر  به عنوان تخصصی‌ترین مجموعه‌های بازرسی آزمایشگاهی در سطح ایران) و همکاری نزدیک و گسترده با آزمایشگاه CNG مجموعه آزمایشگاه‌های ایتراک می‌باشد که این موارد گزارشات آزمون‌های انجام شده در آزمایشگاه الکتروفن را درسطوح ملی و بین المللی معتبر و متمایز نموده است.

انجام آزمونهای لازم بر روی کلیه اقلام ورودی، انجام منظم و دقیق آزمون‌های استاندارد بر روی تعداد مشخصی از قطعات تولیدی و… از جمله وظایف تعریف شده آزمایشگاه در مجموعه الکتروفن است.

آزمایشگاه الکتروفن شامل آزمایشگاه‌های ذیل می‌باشد:

آزمایشگاه CNG

آزمایشگاه CNG

آزمایشگاه الکتروفن به عنوان اولین آزمایشگاه تجهیزشده در زمینه آزمون‌های قطعات کیت CNG دارای سوابق اخذ گواهینامه استاندارد ISO 17025 از سازمان نظام تأیید صلاحیت ایران، گواهینامه ISO17025 از شرکت بازرسی DAP آلمان (به عنوان اولین دارنده این گواهینامه ها در صنعت CNG) می‌باشد .
آزمایشگاه قطعات جلوبندی خودرو

آزمایشگاه قطعات جلوبندی خودرو

آزمایشگاه الکتروفن قادر به انجام آزمون‌های لازم مطابق استاندارد ملی 3390 و 3391 بر روی انواع سیبک‌های کروی سیستم‌های تعلیق و فرمان خودرو با بکارگیری جدیدترین متدهای آزمون مورد تایید در صنعت خودروسازی کشور می‌باشد.
آزمایشگاه عمومی ابعادی و مکانیک (کشش، سالت اسپری، آون، فریزر و…)

آزمایشگاه عمومی ابعادی و مکانیک (کشش، سالت اسپری، آون، فریزر و…)

انواع آزمون‌های ابعادی توسط تجهیزاتی از قبیل میکروسکوپ، سایه نگار و… و همچنین آزمون‌های مکانیکی از قبیل آزمون‌های کشش، شرایط مختلف دمایی و رطوبتی، ازدیاد فشار هیدرولکی و… مطابق استانداردهای ملی و بین‌المللی مطابق متد درخواستی مشتریان در آزمایشگاه الکتروفن انجام می‌شود.
آزمایشگاه برق و الکترونیک

آزمایشگاه برق و الکترونیک

انجام آزمون‌های لازم مطابق با استاندارد ملی 1652 در خصوص ایمنی لوازم برقی خانگی و آزمون‌های مربوط به قسمت‌های برقی و الکترونیکی قطعات خودرو از قبیل انواع سلونوئید، سوییچ تعویض سوخت، امولاتور، ادونسر و… در آزمایشگاه برق و الکترونیک مجموعه آزمایشگاهی الکتروفن قابل انجام است. همچنین بخش قابل ملاحظه‌ای از آزمون‌های قطعات برقی خودرو مطابق استاندارد B217090 پژو، در آزمایشگاه الکتروفن انجام می‌شود.