با آرزوی سلامتی و قبولی طاعات همکاران محترم صنعت CNG
لطفا، جهت آغاز فرآیند بررسی اعطای نمایندگی انجام تبدیلهای یارانه ای، علاوه بر تکمیل دقیق جداول، به موارد اشاره شده ذیل توجه نموده و در پایان نسبت به تایید مندرجات ثبت شده اقدام نمایید .
بدیهی است مسئولیت صحت و سقم کلیه مندرجات ثبت شده بر عهده مسئول مرکز می باشد .
لازم بذکر است تکمیل این درخواست، تشکیل پرونده، ارائه مستندات و مدارک، انجام بازرسی از محل مورد نظر و سایر مراحل پرونده در هر مقام و مرحله ای پیش از صدور موافقتنامه کتبی کمیسیون اعطای نمایندگی شرکت الکتروفن ، دارای هیچ اعتباری نبوده و مسئولیتی را متوجه شرکت الکتروفن نمی نماید و لذا اکیداً به متقاضیان توصیه می شود از انجام هرگونه معامله ، تغییرات و ایجاد هرگونه تعهدی به اعتبار تایید احتمالی درخواست اخذ نمایندگی تا قبل از تایید رسمی جداً خودداری نمایند .
دارا بودن پروانه مرکز مجاز پرفشار از اتحادیه سوختهای جایگزین شرط اولیه بررسی درخواست اخذ نمایندگی می باشد .
همچنین توانایی ارائه ضمانت به یکی از طرق زیر شرط لازمه دیگر جهت عقد قرارداد است :
ضمانتنامه بانکی به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان
رهن ملک به نام شرکت الکتروفن به ارزش ۶۰۰ میلیون تومان

لازم به یادآوری است با توجه به قرارداد بالادستی شرکت الکتروفن با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و تعیین سیاستهای کلی فرآیند کاری مربوط به قرارداد از جانب شرکت ملی پخش، شرکت الکتروفن مسئولیتی در قبال تعداد و نوع خودروهای تخصیص یافته شده به هر مرکز نخواهد داشت .

مرحله 1 از 2 - مشخصات فردی

  • Date Format: YYYY slash MM slash DD