خبرنامه 
» چرا الکتروفن » امنیت کیفیت کالا » واحد تضمین کیفیت
 واحد تضمین کیفیت 

اهداف و فعالیت های انجام شده در واحد تضمین کفیت:

ارزیابی عملکرد و اثر بخشی سیستم به عنوان ابزاری در جهت مدیریت کیفیت و شناسایی نقاطی که امکان بهبود آنها وجود دارد به کار برده می شود. ایجاد سیستمی نظام مند و اثربخش که در مواقع بروز عدم انطباق داخلی یا خارجی در ارتباط با مشخصات یا نیازمندیها بتواند  از روشهای حل مسئله همچون شناسایی مشکل ، محدود نمودن ، شناسایی دلایل ریشه ای ، تصدیق اثربخشی و  اقدام اصلاحی ، استفاده نماید که این اقدمات در راستای بهبود مستمر سیستم و هدایت و اجرای این اقدامات و اطمینان از اثربخشی آنها می باشد .
همگون سازی و ارائه متدولوژی استقرار فرهنگ بهبود مستمر و بکارگیری روشها و ابزارهای بهبود مستمر برای کاهش انحرافات، کاهش ضایعات، افزایش کارایی فرآیندها و واحدها می باشد.
تعیین استراتژی و ایجاد ساختار و سیستم مناسب به منظور تهیه و توسعه طرح تجاری (طرح استراتژیک) و بهبود عملکرد مالی, عملیاتی و همچنین موارد مربوط به مشتری.
تدوین روشی جهت پایش و اندازه گیری فرآیند های جاری سازمان و ارائه گزارش های لازم به مدیریت جهت بهبود فرآیندها.
استقرار و برپایی سیستمی به منظور حصول اطمینان از جاری بودن مدارک و مستندات تحت کنترل و معتبر در سازمان.

 

          

 اعضای سایت 

 ابزار 
نسخه چاپی
ارسال به دوستان ارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهادات انتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیده افزودن به آدرس های برگزیده
طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام